Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σάμου
Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 16
τ.κ. 83100, Σάμος
E-mail: samossun@sam.forthnet.gr
Tηλ/Fax : 22730 23055